31 October, 2009

Khidmat Percuma: BPK


Biro Pengantaraan Kewangan: Saluran Mendapatkan Pembelaan

Pernahkah anda mengalami situasi yang berikut?

Senario 1
Encik Ali  meletakkan motosikalnya dalam kawasan rumah beliau yang berpagar dan berkunci. Walau bagaimanapun beliau telah lupa mencabut kunci motosikalnya. Keesokan harinya, beliau dapati pintu pagar rumahnya telah dipecahkan orang dan motosikalnya dicuri.

Apabila tuntutan insurans dibuat, tuntutan itu telah ditolak oleh syarikat insurans berkenaan dengan alasan Encik Ali tidak mengambil tindakan yang wajar dalam menjaga motosikal tersebut.


Senario 2
Encik Ahmad ingin mendepositkan wang tunai berjumlah RM12,000 melalui Mesin Deposit Tunai.  Beliau hanya berjaya mendepositkan sejumlah RM10,500 dalam tujuh (7) transaksi (setiap transaksi bernilai maksimum RM1,500), sebelum sistem MDT secara tiba-tiba gagal berfungsi.  Walaupun transaksi kelapan (8) telah dilakukan, Encik Ahmad mendapati amaun tersebut tidak dikreditkan ke dalam akaunnya.  Cik Lina cuba mendapatkan bantuan daripada pegawai bank berkenaan.  Apabila mereka kembali ke MDT, mesin tersebut telah berfungsi semula dan tidak menunjukkan tanda-tanda mesin tersebut telah rosak.

Encik Ahmad membuat laporan tentang kehilangan wangnya yang berjumlah RM1,500 dan pihak bank telah melakukan siasatan.  Nasib tidak menyebelahi Encik Ahmad kerana pihak bank memutuskan untuk tidak memulangkan wang yang didepositkan oleh Encik Ahmad kerana mereka mendapati tidak ada lebihan wang dalam MDT berkenaan.Dua senario di atas merupakan antara contoh-contoh pertikaian, aduan dan tuntutan yang dikendalikan oleh Biro Pengantaraan Kewangan (BPK).

BPK merupakan satu badan bebas yang ditubuhkan bagi membantu pelanggan perkhidmatan kewangan menyelesaikan pertikaian, aduan dan tuntutan terhadap bank, syarikat insurans, pengendali takaful dan pengeluar kad kredit/caj secara cepat dan mudah. Perkhidmatan yang diberikan adalah percuma. Sekiranya keputusan telah dibuat oleh Pengantara, keputusan tersebut mesti dipatuhi oleh institusi kewangan yang terlibat.

Skop
BPK mengendalikan semua pertikaian, aduan atau tuntutan yang melibatkan perbankan/kewangan dan insurans/takaful  dengan had amaun:
•    Berkaitan dengan Perbankan/ Kewangan –      RM100,000
•    Berkaitan dengan Insurans/Takaful –
        -  RM200,000 (insurans/takaful motor dan         kebakaran)
        -  RM100,000 (jenis insurans/takaful yang lain)
        -  RM5,000 (kerosakan harta pihak ketiga)

Pengecualian
BPK tidak mengendalikan pertikaian, aduan atau tuntutan yang berkaitan dengan:
•    Penentuan harga umum
•    Polisi produk
•    Perkhidmatan pelanggan institusi kewangan
•    Kes yang melebihi had masa atau lebih daripada 6 tahun
•    Kes yang telah dibawa atau dirujuk ke mahkamah atau penimbang tara
•    Keputusan kredit (kelulusan, penolakan dan penjadualan semula pinjaman)
•    Kes penipuan (selain daripada kes penipuan melibatkan instrumen pembayaran seperti kad kredit, kad caj, kad ATM dan cek yang tidak melebihi  RM25,000.00

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :-

Biro Pengantaraan Kewangan
Tingkat 25, Dataran Kewangan Darul Takaful
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur

Talian Am         :          03-2272 2811
Talian Faks       :          03-2274 5752
E-mel              :         enquiry@fmb.org.my
Laman Web     :         http://www.fmb.org.my

Bagi kes yang melibatkan keputusan kredit seperti kelulusan, penolakan dan penjadualan semula pinjaman, anda boleh merujuk kes tersebut kepada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK). Saya akan menerangkan peranan AKPK dalam keluaran yang akan datang. 

1 comment:

Melor said...

this is helpful.thank you

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...