29 October, 2009

Selembar Benang 8


Dalam bahasa Melayu asli, orang kita hanya boleh menghitung sehingga seratus ribu (?) yang dipanggil keti (100,000).  Kata bilangan sebelum keti ialah laksa (10,000).  Sila rujuk Kamus Dewan Edisi ke-4 untuk makna kedua-dua kata aksara (angka/nombor) itu.  Dengan pengaruh bahasa sanskerta, kita mendapat satu lagi kata bilangan, iaitu juta (1,000,000). Antara ketiga-tiga kata aksara tersebut, yang masih bertahan dalam penggunaan hingga sekarang ialah juta, yang mewakili jumlah seribu ribu.  Kata nombor laksa kini telah bertukar menjadi kata nama makanan yang terkenal di Johor, Penang dan Sarawak, iaitu Laksa Penang, Laksa Johor dan Laksa Sarawak.  Manakala kata nombor keti telah lama terkubur.Pengaruh bahasa Inggeris membawa masuk perkataan milion (istilah lama bagi kata nombor juta), bilion dan trilion pula.  Peminjaman kata bilion dan trilion diserap terus ke bahasa Melayu kerana aksara sebanyak ini tidak pernah tergambar oleh masyarakat Melayu lama (?), Wallahualam. 

Sebermula, maka Raja Suran pun berkira-kira hendak menyerang negeri China. Maka baginda menyuruhlah menghimpunkan segala bala tenteranya. Maka sekalian rakyat pun berkampunglah daripada segala pihak negeri, tiada terpermanai lagi banyaknya. Maka segala raja-raja yang takluk kepada Raja Suran itu pun sekaliannya datang dengan alat senjatanya, dan dengan segala rakyatnya sekali; adalah banyaknya seribu dua ratus laksa. Setelah sudah sekaliannya berkampung, maka Raja Suran pun berangkatlah hendak menyerang benua China. Maka adalah daripada kebanyakan rakyat berjalan itu segala hutan belantara pun habislah menjadi padang, dan bumi pun bergetar seperti gempa, dan gunung pun bergerak runtuh kemuncaknya, dan segala tanah yang tinggi-tinggi itu pun menjadi rata, dan batu pun habis berpelantingan dan segala sungai yang besar-besar pun habislah kering, jadi seperti lumpur, kerana dua bulan perjalanan rakyat itu tiada berputusan lagi; jikalau pada malam yang kabut sekalipun menjadi terang seperti bulan purnama pada ketika cuaca daripada kebanyakan cahaya senjata dan kilat mahkota segala raja-raja; dan jikalau halilintar di langit berbunyi sekalipun tiada kedengaran daripada kesangatan bunyi tempik segala hulubalang dan sorak segala rakyat, bercampur dengan bunyi gajah, kuda, tiada lagi sangka bunyi. Maka segala yang bertemu dengan Raja Suran itu habislah dialahkannya. Maka segala negeri itu semuanya habis takluk kepada baginda....

Dipetik daripada "Sejarah Melayu", W.G.Shellabear, Fajar Bakti, 1996, Cetera yang Pertama, pp.8-9.

Sambungan Selembar Benang

Ejen vs agen
Ejaan bahasa Melayu yang betul bagi agent ialah ejen yang bermaksud wakil jualan.  Jika ejen dieja agen, makna itu akan berubah kepada sesuatu yang menyebabkan berlakunya tindak balas (proses dsb): ~ pendebungaan.

Agensi vs ejensi
Ejaan bahasa Melayu yang betul bagi agency ialah agensi yang bermaksud organisasi perniagaan. Ejensi pula tidak membawa apa-apa makna.
Read more...

e-Tip Bahasa Melayu 8


Tidak tahu dari mana asal usulnya, dalam bahasa Melayu sekarang ini terdapat dua pasang rujukan hormat berdasarkan jantina, iaitu tuan-puan dan encik-cik.  Pasangan tuan-puan merupakan rujukan kepada nama orang yang biasanya mempunyai gelaran bukan diraja, seperti gelaran profesional atau gelaran keagamaan, misalnya profesor, Dr., Profesor Madya, Haji dan Hajah, dan menghasilkan sebutan-sebutan seperti Tuan Profesor, Puan Hajah, Tuan Dr., dan sebagainya, sebelum nama sebenarnya  Sebagai sebutan untuk diri orang kedua; kata tuan atau puan boleh digunakan untuk sesiapa sahaja termasuk yang mempunyai gelaran diraja atau yang tidak bergelaran sama sekali.

Pasangan encik-cik pula hanya merupakan rujukan hormat yang digunakan sebelum nama sebenar, misalnya Encik Ali, Cik Aminah dan sebagainya, tetapi tidak nampak rasminya jika digunakan untuk menyebut diri orang kedua.  Contohnya, jika Encik Ali ditulis pada ruang kiri sebelah atas dalam surat rasmi, tetapi panggilan untuk beliau dalam surat itu seterusnya ialah tuan dan bukan encik.  Ayat seperti "surat encik/cik sudah saya terima" akan menjadikan sesuatu surat rasmi itu "kurang rasmi" sifatnya. 

Menurut pakar bahasa di Jabatan Linguistik Melayu, Universiti Malaya, iaitu Profesor Asmah Haji Omar, perbezaan panggilan bagi kategori wanita yang sudah berkahwin (puan) dan belum berkahwin (cik) mungkin bersumberkan bahasa Inggeris yang membezakan panggilan antara Mrs. dengan Miss.  Menurut beliau, pembezaan yang serupa itu merupakan sesuatu yang di luar tabii bahasa Melayu.  Bahkan kebanyakan orang Melayu sendiri pun tidak sedar akan perbezaan itu.  Usaha menimbulkan perbezaan "kahwin-belum berkahwin" itu adalah sesuatu yang sengaja diada-adakan dan yang sememangnya tidak perlu diada-adakan, kerana perbezaan ini tidak pernah wujud dalam alam bahasa orang-orang Melayu.  Beliau berharap dengan adanya usaha orang-orang barat (Anglo-American) yang cuba menghapuskan perbezaan antara Miss dan Mrs. dengan menggantikan kedua-duanya dengan Ms., orang Malaysia perlulah kembali berfikir dalam alam bahasa Melayu yang lebih waras dan asli.  Orang Indonesia sudah pun menghapuskan penggunaan Nyonya (sudah berkahwin) dan Nona (belum berkahwin) dan kedua-dua panggilan itu telah digantikan dengan kata Ibu atau Bu.


Rujukan Biadap...

(Bergantung pada sistem sosial yang merangkum struktur sosial, susun lapis masyarakat, status dan prestij)

Yang di-Pertuan Agong
Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda
Permaisuri Agong
Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda
Sultan
Duli Yang Maha Mulia
Sultanah
Duli Yang Maha Mulia
Raja Perempuan
Duli Yang Maha Mulia
Tengku Ampuan
Duli Yang Maha Mulia
Tengku Ampuan (balu)
Yang Maha Mulia
Tengku Mahkota
Yang Teramat Mulia
Raja Muda
Yang Teramat Mulia
Tengku (kerabat)
Yang Mulia
Raja 
Yang Mulia
Sayid
Yang Mulia
Perdana Menteri
Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri (bergelar Tengku/Raja)
Yang Amat Berhormat Mulia
Timbalan Perdana Menteri
Yang Amat Berhormat
Menteri Besar
Yang Amat Berhormat
Ketua Menteri
Yang Amat Berhormat
Wakil Rakyat
Yang Berhormat
Menteri (bergelar Tengku/Raja)
Yang Berhormat Mulia
Wakil Rakyat (bergelar Tengku/Raja)
Yang Berhormat Mulia
Yang di-Pertua Dewan Negara
Yang Berhormat
Yang di-Pertua Dewan Rakyat
Yang Berhormat
Tun
Yang Amat Berbahagia
Toh Puan
Yang Amat Berbahagia
Tan Sri
Yang Berbahagia
Puan Sri
Yang Berbahagia
Dato Seri
Yang Berbahagia
Datin Seri
Yang Berbahagia
Dato’
Yang Berbahagia
Datin
Yang Berbahagia
Toh Puan
Yang Berbahagia
Setiausaha Kerajaan
Yang Berhormat
Pegawai Kewangan
Yang Berhormat
Penasihat Undang-undang Negeri
Yang Berhormat
Mantan (bekas) Tunku Ampuan
Yang Maha Mulia
Undang Luak & Tunku Besar Tampin
Yang Maha Mulia
Anak-anak Raja Bergelar
Yang Mulia
Senator
Yang Berhormat
Dato’-dato’ Kurnia
Yang Berbahagia
Ketua Hakim Negara
Yang Amat Arif
Hakim
Yang Arif
Hakim bergelar Tengku/Raja 
Yang Arif Mulia
Yang di-Pertua Negeri
Tuan Yang Terutama
Gabenor (bukan BNM)
Tuan Yang Terutama
Duta/Duta Asing
Tuan Yang Terutama
Pesuruh Jaya Tinggi Asing
Tuan Yang Terutama
Pegawai-pegawai tinggi kanan tidak bergelar
Yang Amat Berusaha
Pegawai Kanan Yang Tidak Bergelar
Yang Berusaha
Pegawai Daerah
Yang Berusaha
Mufti
Yang Berbahagia
Kadi
Yang Arif
Ketua Pengarah
Yang Berbahagia
Pengarah
Yang Berbahagia
Haji
Tuan Haji (tidak digunakan untuk Hajah)
Orang Biasa
Tuan/Puan


Sambungan e-Tip Bahasa Melayu 

e-Tip kali ini meneruskan perihal kata ialah. Terdapat dua lagi rumusan yang perlu kita fahami sebelum pegangan tentang kata ialah menjadi mantap dalam minda kita.

1.  Kata pemeri ialah tidak boleh hadir dengan kata nafi
Contoh:
Salah: Kakitangan yang baharu itu ialah bukan seorang ahli ekonomi.
Betul: Kakitangan yang baharu itu bukan seorang ahli ekonomi

2. Kata pemeri ialah tidak boleh diikuti dengan kata kerja.
Contoh:
Salah: Kenaikan harga umum ialah disebabkan oleh kenaikan harga bahan api.
Betul: Kenaikan harga umum disebabkan oleh kenaikan harga bahan api.

Posting yang akan datang saya akan membawa isu tentang penggunaan perkataan yang jelas salah dari segi tatabahasa dan "haram" digunakan.Read more...

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...