15 November, 2009

Kuiz Bahasa Melayu


Menangi hadiah buku agama terbitan Darul Nu'man1.     Bulan rasmi sambutan Bulan Bahasa dan Sastera Negara ialah:
A.     Tidak ditetapkan bulannya
B.     Ogos
C.     September
D.     Oktober
E.     September-Oktober               

2.     Manakah ejaan frasa yang berikut adalah betul?
A.        Yang Di-Pertuan Agung
B.        Yang Dipertuan Agung
C.       Yang Di-Pertuan Agong
D.       Yang di-Pertuan Agong
E.       Yang Dipertuan Agong
           
3.         Manakah ayat di bawah ini yang paling tepat?
A.        Guru menasihatkan kami supaya rajin belajar
B.        Guru menasihati kami supaya rajin belajar
C.        Guru menasihat kami supaya rajin belajar
D.       Guru nasihat kami supaya rajin belajar
E.        Guru nasihati kami supaya rajin belajar   

4.        Apakah daftar baku bagi singkatan SMS bahasa Melayu untuk thank you?
A.       Tk
B.        t.k
C.       t.k.
D.       trm ksh
E.       Tiada satu pun di atas                        

5.        Apakah cilawagi?
A.       Nenek kepada ayah
B         Nenek kepada datuk
C.      Ayah kepada buyut
D.      Ayah kepada moyang
E.      Nenek kepada moyang                      

6.    Apakah rujukan kehormat bagi Pegawai Kewangan Negeri?
A.    Tuan
B.    Yang Berusaha
C.    Yang Berhormat
D.    Yang Berbahagia
E.    Yang Amat Berhormat            

7.     Maksud telimpuh dalam pepatah “Sempit bertelimpuh, lega berlunjur “:
A.     Berhimpit
B.     Berdiri
C.     Berbaring
D.     Duduk
E.     Bercangkung                                       
                         
8.     Apakah maksud simpulan bahasa "bahasa mulut"?
A.     Bahasa pasar
B.     Bahasa loghat
C.     Bahasa yang digunakan secara tidak rasmi
D.     Bahasa percakapan antara orang Melayu
E.     Bahasa rojak                                       

9.     Apakah bandingan semacam yang salah bagi perkataan cantik?:
A.     Bidadari
B.     Bunga
C.     Bulan Purnama
D.     Puteri Raja                                           
E.     Semua di atas             

10.   Manakah ayat yang berikut salah?:
A.     Penduduk kampung tolong-menolong
B.     Penduduk kampung saling menolong
C.     Penduduk kampung saling tolong-menolong
D.     Tiada yang salah
E.     Ayat A, B, dan C betul.                       

11.   Manakah apitan mempeR-...-i yang berikut salah?:
A.     Memperoleh
B.     Memperbaiki
C.     Memperakui
D.     Semua perkataan di atas betul
E.     Perkataan A, B dan C salah.                       

12.   Manakah makna simpulan bahasa “besar kepala” berikut yang salah?
A.     Kepala besar
B.     Degil
C.     Sombong
D.     Bongkak
E.     Tiada jawapan di atas.                       

13.   Manakah ayat yang berikut ditulis dengan betul?
A.     Aduh! sakitnya kaki ku.
B.     Aduh, sakitnya kaki ku!
C.     Aduh! sakitnya kakiku.
D.     Aduh, sakitnya kakiku!
E.     Aduh! sakitnya kakiku!                       

14.    Apakah istilah rasmi bagi brainstorming?
A.      Perah otak
B.      Himpun fikiran
C.      Bahas terbuka
D.      Memerah otak
E.      Sumbang saran                                   

15.    Pilih ejaan yang betul bagi kata perkataan-perkataan yang berikut:
A.      Hartanah
B.      Bandaraya
C.      Sama ada
D.      Pasaraya
E       Keretapi                                                           


Syarat dan peraturan

1.         Alamatkan penyertaan anda ke samsudin.jidin@yahoo.com;
2.         Hanya tiga (3) pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang paling banyak betul;
3.         Kuiz ini terbuka kepada semua para blogger dan pembaca;
4.        Tempoh kuiz bermula dari 16 November sehingga 16 Disember, 2009.
5.        Setiap orang hanya layak menghantar satu penyertaan sahaja.
6.        Setiap orang hanya layak memenangi satu hadiah sahaja.
7.        Format jawapan:  1. A, 2. B, 3. C, 4. D, 5. E, 6. A, 7. B, 8. C, 9. D...
8.        Penganjur berhak membatalkan penyertaan yang tidak lengkap, lewat dan/atau tidak  menepati syarat-syarat pertandingan. Bukti penghantaran bukanlah bukti penerimaan.
9.        Pemenang akan dimaklumkan melalui Blog ini.
10.      Hadiah akan dihantar melalui pos.
11.      Semua hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan tidak boleh ditukar milik  kepada individu lain.
12.      Keputusan penganjur adalah MUKTAMAD dan rayuan dalam segala bentuk komunikasi tidak akan dilayan. Penganjur berhak membatalkan pemenang yang didapati melanggar syarat dan peraturan peraduan tanpa perlu memberi sebarang notis kepada mana-mana pihak.
13.      Dengan menyertai kuiz ini, anda telah bersetuju mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan. Penganjur berhak menukar syarat dan peraturan peraduan tanpa perlu memberi notis kepada anda dan anda bersetuju untuk mematuhi penukaran tersebut.

Jawapan Kuiz:
1. C
2. D
3. B
4. A
5. E
6. C
7. D
8. D
9. D
10. C
11. A
12. A
13. D
14. A
15. C


Pemenang Kuiz: 
1.Mohd Noorhisham bin Rosli-K/P: 890723-03-5475 
2.Zaharah binti Ahmad-K/P:650718-10-6055
3.Sofia Farizan binti Razali-K/P:740202-14-6388


TAHNIAH!


Read more...

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...