04 November, 2009

Selembar Benang 9


Dalam siri Selembar Benang 8 pada minggu lepas, saya telah membawa anda ke zaman silam tentang bentuk aksara (angka/nombor) bahasa Melayu purba.  Isu yang berkaitan terdapat di sini.  Pada minggu ini, saya sambung sedikit lagi berkenaan dengan perkara yang sama.  Sebelum itu, saya ingin membetulkan tanggapan kebanyakan orang yang mengatakan aksara yang kita guna sekarang ini (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9) dan digunakan oleh kebanyakan penduduk dunia ialah aksara barat (Roman), sedangkan pada hakikatnya aksara-aksara itu ialah aksara Arab.   Aksara Roman (Rumawi) adalah berbentuk I, II, II, IV dan seterusnya (tidak bermula daripada 0).  Seperkara yang perlu ditegaskan di sini ialah meskipun kita menggunakan aksara Arab,  tetapi kaedah penggunaannya sudah tidak lagi digunakan di Malaysia.  Contohnya, angka yang ditulis 697 adalah mewakili aksara yang diberi nama "enam ratus sembilan puluh tujuh" atau dalam bahasa Inggerisnya "six hundred and ninety seven”.  Sistem aksara Melayu dahulu yang diambil daripada sistem Sanskerta (kebetulan sama pula dengan sistem Arab), angka 697 ialah "tujuh sembilan puluh dan enam ratus".  Oleh sebab angka 697 itu ialah aksara Islam-Arab, maka tidak hairanlah namanya dibaca dari kanan ke kiri. Tulisan aksara ini dikekalkan di seluruh dunia hingga sekarang, walaupun bacaannya telah berubah kepada dari kiri ke kanan.


Tiga rajah di bawah ini menunjukkan evolusi bentuk aksara bahasa Melayu seawal 5 Masihi.  Kotak kosong pada Rajah A1 menunjukkan bentuk yang lama tidak mengalami perubahan.

Rujukan: Shaharir bin Mohd Zain, UKM, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society.


Sambungan Selembar Benang


Teladan vs tauladan

Penggunaan kata teladan adalah betul. Ini kerana kata tauladan tidak terdapat dalam tatabahasa bahasa Melayu

Pusat beli-belah vs pusat membeli-belah 

Penggunaan kata yang betul ialah pusat beli-belah. Ini kerana pusat membeli-belah membawa maksud kompleks tersebut berjalan untuk melaksanakan urusan jual beli.


Kata alu-aluan vs kata-kata aluan
Penggunaan kata yang betul ialah kata alu-aluan. Ini kerana perkataan aluan tidak terdapat dalam Kamus Dewan Edisi-4.

Read more...

Prosedur Membuat Aduan Terhadap Institusi PerbankanDalam urusan seharian, mungkin terdapat segelintir pelanggan kurang berpuas hati dengan perkhidmatan institusi perbankan atas pelbagai sebab. Biasanya, isu yang dihadapi tidaklah begitu rumit – mungkin berlaku salah faham atau perselisihan pendapat yang mudah diselesaikan, meskipun tidak kurang juga terdapat kes yang memerlukan penyelesaian di mahkamah.
Artikel ini menyediakan panduan kepada pengguna tentang prosedur membuat aduan terhadap institusi perbankan, sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah dibuat oleh institusi berkenaan.

Langkah 1 – Rujuk Aduan

Sekiranya anda ingin membuat aduan terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah institusi perbankan, anda digalakkan merujuk kembali kepada institusi perbankan anda sebagai langkah permulaan. Aduan boleh dibuat secara terus kepada pegawai institusi perbankan tersebut di kaunter bank atau dengan menghubungi pegawai yang bertugas melalui telefon di bahagian aduan pelanggan.
 
Langkah 2 – Susuli Panggilan Anda

Biasanya, anda perlu membuat tindakan susulan dengan mengemukakan aduan rasmi secara bertulis kepada Unit Aduan institusi perbankan anda. Aduan bertulis adalah lebih baik terutamanya jika isu yang dibangkitkan adalah agak rumit. Walau apa cara sekalipun, pastikan aduan anda adalah ringkas dan mudah difahami serta mengandungi semua maklumat yang diperlukan. Institusi perbankan anda dikehendaki memberikan jawapan terhadap aduan anda dalam masa dua minggu dari tarikh aduan diterima. Walau bagaimanapun, jangka masa yang lebih panjang mungkin diperlukan bagi kes yang agak rumit.
 
 Langkah 3- Surat Kebuntuan

Sekiranya masalah anda tidak dapat diselesaikan, pihak institusi perbankan akan menghantar “surat kebuntuan” kepada anda. Surat ini dengan ringkasnya menyatakan keputusan pihak institusi perbankan serta sebab keputusan itu dicapai. Jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat, anda boleh menghantar aduan anda kepada Biro Pengantaraan Kewangan (BPK) dalam tempoh 6 bulan dari tarikh penerimaan keputusan akhir daripada institusi perbankan anda, sekiranya aduan anda adalah dalam skop BPK. BPK akan meneliti kes itu bagi mencari penyelesaian terbaik dan perkhidmatan BPK adalah percuma. Jika  aduan anda tidak dalam skop BPK, anda bolehlah menghubungi BNMTELELINK di Bank Negara Malaysia.
 
 Langkah 4 – Khidmat Peguam
 
Jika aduan anda masih tidak dapat diselesaikan, anda bolehlah mendapatkan khidmat peguam dan membawa kes anda ke mahkamah.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

1) BNMTELELINK
Jabatan Komunikasi Korporat
Bank Negara Malaysia
P.O. Box 10922
50929 Kuala Lumpur

Tel: 1-300-88-LINK atau 1-300-5465
Faks: 03-2174 1515

E-mel:bnmtelelink@bnn.gov.my 
Laman Web : www.bnm.gov.my

2) Biro Pengantaraan Kewanga
Tingkat 25, Dataran Kewangan Darul Takaful
No.4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur

Talian Am:  03-2272 2811
Faks:  03-2274 5752

E-mel:  enquiry@fmb.org.my
Laman Web: http://www.fmb.org.my

Read more...

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...