14 May, 2013

Mengapa Dajjal disebut al-Masih?

SEBENARNYA jika kita ingin berfikir sejenak saja, pasti akan menemui kebenaran, mengapa Dajjal disebut Masihid-Dajjal? Mengapa Dajjal disebut al-Masih?Kerana Dajjal selalu menunaikan tugasnya atas nama “al-Masih”, yang julukan ini diberikan oleh Allah kepada nabi ‘Isa berdasarkan wahyu-Nya. Diberikannya julukan al-Masih kepada Dajjal menunjukkan, bahawa Dajjal akan menunaikan pekerjaan atas nama insan suci ini, dan inilah sebenarnya yang menyebabkan dia disebut Dajjal atau penipu, kerana ia menggunakan nama “al-Masih”, seorang Nabi dan hamba Allah yang tulus, tetapi ia berbuat sesuatu yang bertentangan sama sekali dengan ajaran baginda.Al-Masih ‘Isa mengajarkan bahawa Allah itu Esa, dan tidak ada Tuhan selain Dia yang wajib disembah; tetapi Dajjal mengangkat nabi ‘Isa itu sendiri sebagai Tuhan. Selanjutnya, al-Masih ‘Isa mengajarkan bahawa semua Nabi adalah hamba Allah yang tulus, tetapi Dajjal mengutuk semua Nabi yang suci sebagai orang berdosa. Mengapa demikian? Kerana jika para Nabi utusan Allah ini tidak dikutuk sebagai orang berdosa, maka tidak perlu timbul Putera Allah yang tidak berdosa, untuk menebus dosa sekalian manusia. Selanjutnya, al-Masih ‘Isa mengajarkan bahawa setiap orang akan mendapat ganjaran atau hukuman sesuai perbuatan yang ia lakukan, tetapi Dajjal yang bertopengkan al-Masih mengajarkan bahawa Putera Allah sudah cukup untuk menebus dosa ummat Kristian. Al-Masih ‘Isa mengajarkan bahawa orang kaya tidak dapat masuk dalam kerajaan Surga, tetapi Dajjal yang mengaku al-Masih mengajar supaya manusia menghimpun-himpun kekayaan. Ringkasnya, kitab-kitab Hadis menggunakan julukan “Al-Masihid Dajjal” hanyalah untuk menjelaskan, bahawa Dajjal adalah nama lain belaka bagi agama Kristian sekarang ini. Nama Al-Masih dan agama al-Masih hanyalah digunakan sebagai topeng untuk menutupi penipuan (dajala) yang ada di belakang itu. [islampos/islamsiana] 
Allahualam..

Read more...

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...