29 October, 2009

e-Tip Bahasa Melayu 8


Tidak tahu dari mana asal usulnya, dalam bahasa Melayu sekarang ini terdapat dua pasang rujukan hormat berdasarkan jantina, iaitu tuan-puan dan encik-cik.  Pasangan tuan-puan merupakan rujukan kepada nama orang yang biasanya mempunyai gelaran bukan diraja, seperti gelaran profesional atau gelaran keagamaan, misalnya profesor, Dr., Profesor Madya, Haji dan Hajah, dan menghasilkan sebutan-sebutan seperti Tuan Profesor, Puan Hajah, Tuan Dr., dan sebagainya, sebelum nama sebenarnya  Sebagai sebutan untuk diri orang kedua; kata tuan atau puan boleh digunakan untuk sesiapa sahaja termasuk yang mempunyai gelaran diraja atau yang tidak bergelaran sama sekali.

Pasangan encik-cik pula hanya merupakan rujukan hormat yang digunakan sebelum nama sebenar, misalnya Encik Ali, Cik Aminah dan sebagainya, tetapi tidak nampak rasminya jika digunakan untuk menyebut diri orang kedua.  Contohnya, jika Encik Ali ditulis pada ruang kiri sebelah atas dalam surat rasmi, tetapi panggilan untuk beliau dalam surat itu seterusnya ialah tuan dan bukan encik.  Ayat seperti "surat encik/cik sudah saya terima" akan menjadikan sesuatu surat rasmi itu "kurang rasmi" sifatnya. 

Menurut pakar bahasa di Jabatan Linguistik Melayu, Universiti Malaya, iaitu Profesor Asmah Haji Omar, perbezaan panggilan bagi kategori wanita yang sudah berkahwin (puan) dan belum berkahwin (cik) mungkin bersumberkan bahasa Inggeris yang membezakan panggilan antara Mrs. dengan Miss.  Menurut beliau, pembezaan yang serupa itu merupakan sesuatu yang di luar tabii bahasa Melayu.  Bahkan kebanyakan orang Melayu sendiri pun tidak sedar akan perbezaan itu.  Usaha menimbulkan perbezaan "kahwin-belum berkahwin" itu adalah sesuatu yang sengaja diada-adakan dan yang sememangnya tidak perlu diada-adakan, kerana perbezaan ini tidak pernah wujud dalam alam bahasa orang-orang Melayu.  Beliau berharap dengan adanya usaha orang-orang barat (Anglo-American) yang cuba menghapuskan perbezaan antara Miss dan Mrs. dengan menggantikan kedua-duanya dengan Ms., orang Malaysia perlulah kembali berfikir dalam alam bahasa Melayu yang lebih waras dan asli.  Orang Indonesia sudah pun menghapuskan penggunaan Nyonya (sudah berkahwin) dan Nona (belum berkahwin) dan kedua-dua panggilan itu telah digantikan dengan kata Ibu atau Bu.


Rujukan Biadap...

(Bergantung pada sistem sosial yang merangkum struktur sosial, susun lapis masyarakat, status dan prestij)

Yang di-Pertuan Agong
Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda
Permaisuri Agong
Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda
Sultan
Duli Yang Maha Mulia
Sultanah
Duli Yang Maha Mulia
Raja Perempuan
Duli Yang Maha Mulia
Tengku Ampuan
Duli Yang Maha Mulia
Tengku Ampuan (balu)
Yang Maha Mulia
Tengku Mahkota
Yang Teramat Mulia
Raja Muda
Yang Teramat Mulia
Tengku (kerabat)
Yang Mulia
Raja 
Yang Mulia
Sayid
Yang Mulia
Perdana Menteri
Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri (bergelar Tengku/Raja)
Yang Amat Berhormat Mulia
Timbalan Perdana Menteri
Yang Amat Berhormat
Menteri Besar
Yang Amat Berhormat
Ketua Menteri
Yang Amat Berhormat
Wakil Rakyat
Yang Berhormat
Menteri (bergelar Tengku/Raja)
Yang Berhormat Mulia
Wakil Rakyat (bergelar Tengku/Raja)
Yang Berhormat Mulia
Yang di-Pertua Dewan Negara
Yang Berhormat
Yang di-Pertua Dewan Rakyat
Yang Berhormat
Tun
Yang Amat Berbahagia
Toh Puan
Yang Amat Berbahagia
Tan Sri
Yang Berbahagia
Puan Sri
Yang Berbahagia
Dato Seri
Yang Berbahagia
Datin Seri
Yang Berbahagia
Dato’
Yang Berbahagia
Datin
Yang Berbahagia
Toh Puan
Yang Berbahagia
Setiausaha Kerajaan
Yang Berhormat
Pegawai Kewangan
Yang Berhormat
Penasihat Undang-undang Negeri
Yang Berhormat
Mantan (bekas) Tunku Ampuan
Yang Maha Mulia
Undang Luak & Tunku Besar Tampin
Yang Maha Mulia
Anak-anak Raja Bergelar
Yang Mulia
Senator
Yang Berhormat
Dato’-dato’ Kurnia
Yang Berbahagia
Ketua Hakim Negara
Yang Amat Arif
Hakim
Yang Arif
Hakim bergelar Tengku/Raja 
Yang Arif Mulia
Yang di-Pertua Negeri
Tuan Yang Terutama
Gabenor (bukan BNM)
Tuan Yang Terutama
Duta/Duta Asing
Tuan Yang Terutama
Pesuruh Jaya Tinggi Asing
Tuan Yang Terutama
Pegawai-pegawai tinggi kanan tidak bergelar
Yang Amat Berusaha
Pegawai Kanan Yang Tidak Bergelar
Yang Berusaha
Pegawai Daerah
Yang Berusaha
Mufti
Yang Berbahagia
Kadi
Yang Arif
Ketua Pengarah
Yang Berbahagia
Pengarah
Yang Berbahagia
Haji
Tuan Haji (tidak digunakan untuk Hajah)
Orang Biasa
Tuan/Puan


Sambungan e-Tip Bahasa Melayu 

e-Tip kali ini meneruskan perihal kata ialah. Terdapat dua lagi rumusan yang perlu kita fahami sebelum pegangan tentang kata ialah menjadi mantap dalam minda kita.

1.  Kata pemeri ialah tidak boleh hadir dengan kata nafi
Contoh:
Salah: Kakitangan yang baharu itu ialah bukan seorang ahli ekonomi.
Betul: Kakitangan yang baharu itu bukan seorang ahli ekonomi

2. Kata pemeri ialah tidak boleh diikuti dengan kata kerja.
Contoh:
Salah: Kenaikan harga umum ialah disebabkan oleh kenaikan harga bahan api.
Betul: Kenaikan harga umum disebabkan oleh kenaikan harga bahan api.

Posting yang akan datang saya akan membawa isu tentang penggunaan perkataan yang jelas salah dari segi tatabahasa dan "haram" digunakan.


1 comment:

abu muaz said...

Terima kasih tuan. Banyak ilmu yang saya perolehi disini.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...