10 February, 2013

Solat berjamaah itu wajib walaupun kepada Si Buta...

Abu Hurairah r.a, meriwayatkan bahawa suatu ketika ada seorang buta yang datang menemui Rasulullah s.a.w. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang selalu membimbingku untuk berangkat ke masjid.” Dia bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dengan tujuan meminta keringanan agar boleh mengerjakan solat di rumah, maka baginda pun memberikan keringanan untuknya. Akan tetapi, ketika dia berpaling (hendak pulang) maka baginda menanyakan kepadanya, “Apakah kamu masih mendengar azan untuk solat [berjemaah]?”. Dia menjawab,”Ya.” Maka Nabi pun mengatakan, “Kalau begitu penuhilah panggilan itu.” (HR. Muslim [653]).

An-Nawawi rahimahullah berkata '“Di dalam hadis ini terdapat penunjuk dalil bagi [ulama] yang berpendapat bahawa solat berjamaah adalah wajib ‘ain [bagi setiap lelaki]” (Syarh Muslim, cet. Dar Ibn Al-Haitsam, 3/459).

Nabi s.a.w bersabda, “Tidaklah ada tiga orang [muslim] di suatu kota atau kampung namun mereka tidak mendirikan solat [berjamaah] di sana, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Maka hendaklah kamu [solat] berjamaah. Karena serigala itu hanya akan memangsa domba yang jauh [menyendiri].” (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i dan Al-Hakim serta beliau -Al-Hakim- mensahihkannya).

Ketika menerangkan hadis di atas, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, “[Ungkapan] itu –perintah Nabi kepada orang yang buta untuk menghadiri solat berjamaah– menunjukkan wajibnya solat berjemaah bagi orang buta, dan menunjukkan pula bahawa kebutaan bukanlah alasan untuk tidak mengikuti solat jamaah. Hadis itu pun menunjukkan bahawa solat berjamaah itu wajib dilakukan di masjid, bukanlah maksudnya hanya sekadar berjamaah - meskipun bukan di masjid-. Namun, yang diperintahkan adalah secara berjamaah dan bertempat di masjid…” (Syarh Riyadh Ash-Shalihin, cet Dar Al-Bashirah, 3/252).

Solat berjama’ah wajib dilakukan di masjid. Seandainya solat itu dilakukan bukan di masjid maka hal itu tidak menggugurkan dosa, bahkan mereka berdosa kerananya [iaitu kerana solat berjamaah tidak di masjid]- meskipun solat mereka tetap dinilai sah menurut pendapat yang terkuat, demikian keterangan Syaikh Ibnu Utsaimin di tempat yang lain (lihat Syarh Shalat Al-Jama’ah, cet. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hal. 26).

Oleh sebab itu, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memfatwakan tidak boleh bagi seseorang atau sekelompok orang melaksanakan solat berjamaah di rumah padahal masjid dekat dengan rumah mereka.

Adapun, apabila masjid itu terletak sangat jauh dan mereka tidak boleh mendengar azan [maksud azan di sini adalah azan tanpa mikrofon, demikian menurut Syaikh dalam Syarh Riyadh Ash-Shalihin, 3/252], maka tidak mengapa bagi mereka melakukan solat berjamaah di rumah selama memang jarak tempat mereka jauh dari masjid dan sukar bagi mereka untuk menghadiri solat berjamaah (lihat Fatawa Arkan Al-Islam, cet. Dar Ats-Tsurayya hal. 367-368).

Semoga aku istikomah menunaikan solat di masjid/surau...

No comments:

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...