28 January, 2013

Kelebihan berzikir...

Daripada Umm Hani’ r.a. , dia berkata: “Pada suatu hari, Rasulullah s.a.w. melintasi rumah saya. Saya berkata kepada baginda: “Ya Rasulullah, sesungguhnya usiaku telah lanjut dan aku tidak kuat lagi. Maka ajarkanlah aku amalan yang boleh aku lakukan dalam keadaan duduk!”Baginda bersabda maksudnya::
• Bertasbilah 100 kali. Ganjarannya menyamai memerdekakan 100 orang hamba dari anak Ismail.
• Bertahmidlah 100 kali. Ganjarannya menyamai 100 ekor kuda terlatih yang engkau bawa berjihad pada jalan Allah.
• Bertakbirlah 100 kali. Ganjarannya menyamai 100 ekor unta yang engkau kurban dengan ikhlas.
• Bertahlillah 100 kali. Ganjarannya memenuhi antara langit dengan bumi. Dan tidak diangkat amalan seseorang pada hari itu lebih baik daripada amalanmu kecuali seseorang yang melakukan amalan yang serupa denganmu.

Riwayat Ahmad dan al-Baihaqiy. Diakui sebagai Hadis Hasan oleh al-Albaniy.

No comments:

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...