14 October, 2009

e-Tip Bahasa Melayu 5


Kesalahan tatabahasa jika berlaku dalam bentuk penulisan laporan yang panjang, mungkin tidak disedari oleh pembaca. Kalaupun disedari, kesalahan itu mungkin dianggap tidak begitu serius. Tetapi, apabila anda melakukan kesalahan dalam penulisan ringkas, seperti memo, surat, kain rentang, tanda jalan, iklan, tirai latar (backdrop) dan lain-lain, anda dianggap telah melakukan satu kesalahan yang besar dan ini akan menjejaskan reputasi anda pada kaca mata majikan, mahupun orang ramai.  Lebih menyedihkan lagi, anda boleh diambil tindakan undang-undang oleh pihak Kerajaan Tempatan (yang sepatutnya tindakan itu diambil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)), atas kesalahan mencemarkan bahasa kebangsaan dalam penulisan papan tanda perniagaan dan iklan, kain rentang dan kaedah pengiklanan yang lain.  Selain daripada penggunaan tatabahasa yang salah, aspek pencemaran bahasa yang lain, ialah pengutamaan bahasa asing, penggunaan warna dan saiz yang salah, kesalahan ejaan, pemilihan kata dan laras yang tidak tepat, pembentukan kata dan pengolahan ayat yang salah dan akhirnya pencampuradukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris (rujuk laman-web DBP).

Sambungan e-Tip Bahasa Melayu

e-Tip Bahasa Melayu pada hari ini meneruskan huraian tentang kesilapan lain dalam penggunaan kata adalah.

1. Penggunaan kata adalah secara huraian atau kualitatif mesti hadir di hadapan frasa/kata adjektif.

Contoh:
Salah: KDNK Malaysia ialah lebih tinggi berbanding dengan negara ASEAN yang lain.
Betul: KDNK Malaysia adalah lebih tinggi berbanding dengan negara ASEAN yang lain.

Keterangan:
Sering terdapat kesalahan dalam penggunaan kata adalah dan ialah yang saling ditukar ganti tanpa memahami rumusan tentang penggunaannya. Penjelasan tentang kata ialah akan dihuraikan dalam siri-siri yang akan datang.

2. Penggunaan kata adalah juga mesti hadir di hadapan kata sendi.

Contoh:
Salah: Semua ini ialah untuk menjadi pedoman kita pada masa hadapan.
Betul: Semua ini adalah untuk menjadi pedoman kita pada masa hadapan.

Terdapat dua lagi kesilapan penggunaan kata adalah yang sering dilakukan oleh penulis atau penutur bahasa Melayu. Apakah kesalahan itu? Tunggu...

4 comments:

abu muaz said...

Salam. Terima kasih atas info ini.

... said...

Sama-sama. Ziarahlah selalu.

tinta kasturi said...

blog yang cantik dan bagus. teruskan memberi maklumat yang bermanfaat.

Tiffany said...

We (The Name Technology Sdn. Bhd.) are the principle of the product Dewan Eja Pro (DEP) and we hereby would like to thank Mr. Samsudin, the proud owner of this blog for his full support towards our product and we appreciate his initiatives on promoting the use of Bahasa Malaysia. Pls do not hesitate to email us for a trial 60 days version of DEP.
Tiffany Tan
tiffany@tntsb.com or sales@tntsb.com

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...