03 February, 2013

Manfaatkan waktu sujudmu...

Daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda: Maksudnya: “Seseorang hamba paling hampir dengan Tuhannya ialah ketika ia sujud. Maka hendaklah kamu memperbanyak doa ketika sujud”.

Riwayat Muslim, Abu Daud, al-Nasa’iy, Ahmad, Ibn Hibban dan al-Baihaqiy. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam al-Nawawi berkata: maksud Hadis ini ialah:
  • Paling hampir dengan Tuhan bererti paling hampir dengan rahmat dan kurniaNya
  • Galakan supaya membanyakkan doa ketika sujud
  • Dalil yang menguatkan pendapat mereka yang berkata sujud adalah yang paling afdhal berbanding dengan rukun-rukun solat yang lain.

 

No comments:

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...