26 January, 2013

Saudara-saudaraku, mohonlah keampunan Allah...

...kerana pintu keampunan-Nya sangatlah luas.Saudara-saudaraku, manusia tidak sunyi daripada salah dan lupa. Semua orang pasti pernah berbuat dosa dan sebaik-baik cara penghapus dosa adalah dengan rajin bertaubat kepada-Nya. Allah s.w.t berfirman, “Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang.” (QS. Az-Zumar [39] : 53).

Saudara-saudaraku, kezaliman apa pun yang pernah kita lakukan, maka ketahuilah bahawa pintu ampunan Allah sangatlah luas. Allah s.w.t berfirman, “Sesungguhnya Rabbmu adalah pemilik keampunan bagi umat manusia atas kezaliman mereka, dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar keras siksanya.” (QS. Ar-Ra’d [13] : 6).

Saudara-saudaraku, ke manakah hendak engkau cari keampunan itu kalau bukan kepada-Nya. Allah s.w.t berfirman, “Sesungguhnya Rabbmu adalah pemilik ampunan sekali gus pemilik seksaan yang amat pedih.” (QS. Fushshilat [41] : 43).

Saudara-saudaraku, tidakkah engkau mahu tergolong dalam golongan orang-orang yang dicintai-Nya, tidakkah engkau ingin menjadi orang yang diampuni kesalahan dan dosa-dosanya? Allah s.w.t berfirman s.w.t, “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang rajin bertaubat dan (Allah) mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri.” (QS. Al-Baqarah [2] : 222).

Saudara-saudaraku, apakah kamu enggan untuk bertaubat dan menerima ampunan dari-Nya? Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Allah s.w.t berfirman, “Apakah mereka tidak mahu bertaubat kepada Allah dan meminta keampunan-Nya. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.” (QS. Al-Maa’idah [5] : 74).

Saudara-saudaraku, apakah kita tidak ingin terbebas daripada azab yang sangat pedih? Apakah kita tidak ingin mendapatkan kebaikan? Allah s.w.t berfirman, “Apabila kalian bertaubat maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Apabila kalian justeru berpaling, ketahuilah bahawa kalian tidak akan bisa melemahkan Allah, dan berikanlah khabar gembira untuk orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan seksa yang amat pedih.” (QS. At-Taubah [9] : 3). Ya Allah, terimalah taubat hamba-hamba-Mu ini… 
 

Sesungguhnya Engkau Ya Allah, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang.

No comments:

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...