27 January, 2013

Empat (4) soalan dengan empat (4) jawapan yang mantap...

Seorang lelaki bertemu dengan Amirul Mu’minin Ali bin Talib r.a. Lelaki itu berkata, “Wahai Amirul Mu’minin, saya ingin bertanya 4 soalan, harap tuan dapat menjawabnya:

1. Apakah perkara yang wajib dan yang lebih wajib?
2. Apakah perkara yang dekat dan yang lebih dekat?
3. Apakah perkara yang pelik dan yang lebih pelik?
4. Apakah perkara yang sukar dan yang lebih sukar?


Cinta dunia adalah kepala (punca) segala kerosakan

Amirul Mu’minin menjawab,
1. Yang wajib taat kepada Allah dan yang lebih wajib tinggalkan dosa.
2. Yang dekat itu qiamat dan yang lebih dekat adalah mati.
3. Yang pelik ialah dunia dan yang lebih pelik ialah cintakan dunia.
4. Yang sukar itu kubur dan yang lebih sukar pergi ke sana (kubur) tanpa bekalan. 
Ya Allah, janganlan kenikmatan dunia ini menjadikan aku lalai...

No comments:

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...